menu dblex
viloplats
substantiv
liggplats
sovplats

Alla synonymer går att klicka på.