menu dblex
vila upp sig
verb
rekreera sig
vila

Alla synonymer går att klicka på.