menu dblex
verifikation
substantiv
bestyrkande
belägg
bekräftelse
erkännande
verifikat
intyg
kvitto
dokument
allegat

Alla synonymer går att klicka på.