menu dblex
ve och fasa
interjektion
ve

Alla synonymer går att klicka på.