menu dblex
varp
substantiv
notvarp
fångst
kätting
ränning
ankartåg
draglina
tross
uppränning
slagghög
slagg
avfall

Alla synonymer går att klicka på.