menu dblex
vara vitt utbredd
verb
florera

Alla synonymer går att klicka på.