menu dblex
vara vid liv
verb
fortleva
leva

Alla synonymer går att klicka på.