menu dblex
vara utbredd
verb
råda
härska

Alla synonymer går att klicka på.