menu dblex
vara utan huld och skyld
fras
vara värnlös

Alla synonymer går att klicka på.