menu dblex
vara utan
verb
umbära
sakna
försaka
undvara
sukta

Alla synonymer går att klicka på.