menu dblex
vara underordnad
verb
lyda

Alla synonymer går att klicka på.