menu dblex
vara underkastad
verb
hemfalla
skatta åt
förfalla till
lida
undergå
vara utsatt för

Alla synonymer går att klicka på.