menu dblex
vara tilltalad av
verb
tycka om
gilla
vara trakterad av
finna behag i
finna angenämt

Alla synonymer går att klicka på.