menu dblex
vara synlig
verb
visa sig
synas

Alla synonymer går att klicka på.