menu dblex
vara synd
verb
vara orätt

Alla synonymer går att klicka på.