menu dblex
vara splittrad
verb
låta tankarna löpa

Alla synonymer går att klicka på.