menu dblex
vara rest
verb
stå

Alla synonymer går att klicka på.