menu dblex
vara reserverad
verb
hålla på sin värdighet

Alla synonymer går att klicka på.