menu dblex
vara odeciderad
verb
vackla
ha beslutssvårigheter

Alla synonymer går att klicka på.