menu dblex
vara i besittning av
verb
besitta
åtnjuta
ha
inneha
äga
njuta

Alla synonymer går att klicka på.