menu dblex
vara gentil
verb
spendera

Alla synonymer går att klicka på.