menu dblex
vara frikostig
verb
lätta på pungen

Alla synonymer går att klicka på.