menu dblex
vara flott
verb
flyta

Alla synonymer går att klicka på.