menu dblex
vara avfattad
verb
lyda
låta

Alla synonymer går att klicka på.