menu dblex
vara av samma mening
verb
instämma

Alla synonymer går att klicka på.