menu dblex
vara av med
verb
avvara
undvara
sakna
ha förlorat

Alla synonymer går att klicka på.