menu dblex
vara av en viss mening
verb
tycka

Alla synonymer går att klicka på.