menu dblex
vara ambivalent
verb
vackla

Alla synonymer går att klicka på.