menu dblex
vapenvila
substantiv
stillestånd
eldupphör
avbrott
uppehåll
bombstopp
inställda fientligheter

Alla synonymer går att klicka på.