menu dblex
utvecklas
verb
drivas
Se även
utveckla
utvecklas
verb
göra framsteg
fördjupas
förkovra sig
bli bättre
förverkliga sina anlag
mogna
utveckla
utvecklas
verb
utveckla sig
växa
arta sig
avlöpa
uppkomma
frodas

Alla synonymer går att klicka på.