menu dblex
uttrycksmedel
substantiv
medium
redskap
hjälpmedel
språkrör
verktyg
förmedlare
bärare

Alla synonymer går att klicka på.