menu dblex
uttalas
verb
ljuda
Se även
uttala

Alla synonymer går att klicka på.