menu dblex
utnyttja situationen
verb
skära pipor i vassen
sko sig
ta för sig
ta tillfället i akt
åka snålskjuts
fiska i grumligt vatten

Alla synonymer går att klicka på.