menu dblex
utbrista
verb
yttra
säga
tala
svara
infalla
utbryta
utropa
I uttryck
ilsket utbrista
utbrista i

Alla synonymer går att klicka på.