menu dblex
utanskrift
substantiv
påskrift
adress
etikett
exteriör
yttre
utseende
fysionomi

Alla synonymer går att klicka på.