menu dblex
utan avbrott
adjektiv
oavbruten
kontinuerlig
utan avbrott
adverb
nonstop
oavbrutet
i ett kör
i ett sträck
oupphörligen

Alla synonymer går att klicka på.