menu dblex
urkund
substantiv
dokument
aktstycke
handling
brev
akt
källskrift
skrivelse
diplom
källa
original
fullmakt
kontrakt
tidebok
Se även
urkunder
I uttryck
förfalskad urkund

Alla synonymer går att klicka på.