menu dblex
upptakt
substantiv
inledning
början
ouvertyr
preludium
prolog
ingress
anslag
begynnelse
intonation
förspel

Alla synonymer går att klicka på.