menu dblex
uppreta
verb
förbittra
förarga
irritera
reta
agitera
egga

Alla synonymer går att klicka på.