menu dblex
upplysa om
verb
undervisa
visa
lära
ange
anmäla
tala om

Alla synonymer går att klicka på.