menu dblex
uppleta
verb
uppbringa
uppdriva

Alla synonymer går att klicka på.