menu dblex
uppjaga
verb
hetsa

Alla synonymer går att klicka på.