menu dblex
uppenbaras
verb
bli bekant
Se även
uppenbara

Alla synonymer går att klicka på.