menu dblex
underpant
substantiv
bevis
tecken
bekräftelse
vårdtecken
prov
hypotek
pant
säkerhet
borgen
insegel

Alla synonymer går att klicka på.