menu dblex
underordna sig
verb
underkasta sig
lyda

Alla synonymer går att klicka på.