menu dblex
underkastad
adjektiv
underordnad
I uttryck
tvivel underkastad
underkastad förgängelse
vara underkastad

Alla synonymer går att klicka på.