menu dblex
underhavande
adjektiv
underlydande
underordnad
tjänare
folk
tjänstefolk
vasall
gårdens folk

Alla synonymer går att klicka på.