menu dblex
tydning
substantiv
tolkning
läsart
nyckel
förklaring
version
läsning
uppfattning
lösning
upplösning
dechiffrering
klarläggande

Alla synonymer går att klicka på.