menu dblex
tyda
substantiv
varsel
tecken
tyda
verb
uttyda
tolka
förklara
förstå
dechiffrera
uppfatta
förtydliga
läsa
begripa
fatta
interpretera
explicera
lösa
I uttryck
tyda på

Alla synonymer går att klicka på.