menu dblex
tvivelsam
adjektiv
oviss
problematisk
tvivelaktig
oklar
tveksam
misstrogen

Alla synonymer går att klicka på.